Dinamik

Заедно можем повече!

Под това мото работим ние от
“Динамик 2012“ ЕООД

Допълваме се взаимно и комуникираме
активно помежду си.

Това ни позволява да отговаряме бързо и
организирано на желанията на клиента.

А качеството на нашата работа ………
оценете сами!

                                        ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА

"ДИНАМИК 2012" ЕООД гр. Бургас, е частна българска строителна фирма с основен предмет на дейност СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ

Регистрирана е през 2012 г. със собственик и управител Димитър Карпузов

Строителният ни опит е придобит в следствие на множество извършени строително - ремонтни дейности в детски градини, училища, малки предприятия, складови помещения, хотели, частни апартаменти, къщи, офиси, магазини и др.

От края на 2014 година  сме вписани в Централен Професионален Регистър на Строителя под № 0751/18.12.2014 с три удостоверения от Камарата на строителите в България - трета, четвърта и пета група.

Поддържаме внедрена система за управление, в съответствие с изискванията на стандартите: ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2001 ; BS OHSAS 18001:2007

"ДИНАМИК 2012" ЕООД  е сертифициран франчайз партньор на ROLLPLAST

                                                НАШ ПРИОРИТЕТ СА

  • Квалифицираните кадри
  • Активната комуникация с клиента
  • Проучване на пазарните ценови нива
  • Работа с иновативни продукти и технологии в бранша
  • Да съхраняваме и разпространяваме доброто има на фирмата

                                                В УСЛУГА НА КЛИЕНТА

  • Бързо отзоваване за оглед на всеки обект, независимо от обема и локацията
  • Внимание и детайлна инспекция при оглед
  • Спазване на бюджет, срокове и качествени изисквания от страна на клиента
  • Предоставяне на сертификати и гаранции за качество на материали и изпълнение на работата

 

Предимството в това да възложите на фирма ремонта на Вашият имот, е че отделните строителни процеси и ремонтни дейности, които се извършват, се инспектират и контролират постоянно. В следствие на това различните етапи са синхронизирани, а очакванията на клиента изпълнени.

При заявено желание от страна на клиент за оглед и/или изготвяне на оферта изпращаме на място компетентен представител на фирмата. Когато поемем възложен обект, преди стартиране на работата специалисти от всички видове дейности и услуги, които следва да бъдат извършени, консултират клиента и се запознават подробно с неговите идеи, желания и изисквания. Благодарение на това работата ни е максимално ефективна във всяко отношение.